Waar richten wij ons op?

Voor optimaal grip op IT ontwikkelingstrajecten is zeker bij
projecten met nieuwe technologie binnen een organisatie
diepgaande en brede technische kennis noodzakelijk.
Iedere 'hoe vraag' die niet snel genoeg of niet optimaal wordt
beantwoord leidt tot stagnatie, onnodige kosten, uitloop, slecht
werkende systemen of onbenutte commerciële kansen.

Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van het goed functioneren van de IT. Het is daarom belangrijk om enerzijds goede eigen technische mensen te hebben, maar anderzijds ook een beroep te kunnen doen op externen die bij problemen of zelfs twijfels snel de problematiek kunnen doorgronden en inzicht kunnen verschaffen of een project inderdaad goed op koers ligt. Die in staat zijn oplossingen en alternatieven aan te dragen als dat niet zo is. Die deze oplossingen helder kunnen communiceren zonder dat dit tot conflicten leidt. Die onafhankelijk en met frisse blik kijken naar de problematiek.

Wie zijn wij

Wij zijn Peter de Laat en Erik Kloppers, twee zeer senior IT professionals. Wij hebben een bijzonder brede en diepe kennis van alle aspecten van IT. Wij voelen ons zelf niet thuis in een (organisatorische) management rol maar zien onszelf als belangrijke adviseur van managers en directie, en kunnen een belangrijke rol spelen om de bedrijfsvisie daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen binnen automatiseringsafdelingen en -trajecten. Naast advies op diverse niveaus hebben wij ook veel ervaring met projectmanagement.

Behalve technisch inzicht hebben wij een grote affiniteit met commercie. Wij zien dit als de crux waar alles om draait. We verdiepen ons in de motieven achter projecten en producten. We willen begrijpen wat van belang is en waarom. Vervolgens helpen we management en directie om de techniek de bedrijfsdoelen te laten dienen. Eventuele technische drempels zien we als een uitdaging; niet als een reden dat iets niet kan.

Tijdsfactoren spelen in het bedrijfsbelang ook vaak een grote rol. Vanuit de techniek moet daarin steeds worden meegedacht; zo nodig creatief. Bedrijfsconsequenties van belangrijke technische keuzen moeten inzichtelijk worden gemaakt en beslissingen die het bedrijfsbelang raken dienen door de directie en management te worden genomen op basis van helder aangedragen alternatieven; niet door technici zelf. Dat kunnen wij voor uw organisatie betekenen.

Wij zijn ook vakidioten. We willen alles weten wat er gebeurt op ons terrein en denken actief na over commerciële mogelijkheden die dat kan opleveren voor organisaties. We hebben zeer veel hands-on ervaring met zeer veel programmeertalen, programmeeromgevingen en hulpmiddelen. We weten wat het is om binnen grotere organisaties IT projecten uit te voeren, maar vinden het ook nog steeds leuk om uitdagende technische projecten zelf uit te voeren. (Zo hebben we bijvoorbeeld recent een zoek web-applicatie ontwikkeld: www.VindinGouda.nl. Deze web-applicatie is ook geoptimaliseerd voor de iPad). We voelen ons niet te goed of te min voor welke organisatie dan ook.

Onze ervaring

We hebben de afgelopen 12 jaar verschillende belangrijke rollen vervuld bij de ontwikkeling van zeer diverse web-applicaties. Van architectuur ontwerp, advies over te gebruiken hulpmiddelen, lead development, team management en implementatie. Bij zowel kleinere als internationale projecten. Onze klanten zitten met name in de financiële sector en meer recentelijk ook in de uitgevers branche. In beide sectoren speelt informatie een centrale rol.

Werkzaamheden die we o.a. kunnen verrichten

 • Het geven van een onafhankelijk professioneel oordeel bij twijfels over rendement of koers van een IT project of afdeling.
 • Bij het stagneren van projecten het analyseren van de oorzaken en het aandragen van oplossingen en alternatieven.
 • Advies over technische hulpmiddelen.
 • Maken van een architectuur ontwerp of het maken van technisch ontwerp van complexere functies.
 • Het daadwerkelijk implementeren van complexe onderdelen.
 • Het geven van een second opinion bij uitgebrachte adviezen.
 • Het meezoeken naar of het mee-screenen van IT mensen of het beoordelen van kandidaten op hun technische kwaliteiten en kennis.
 • Het analyseren van producten van concurrenten op technisch zwakke plekken.
 • Het meedenken over nieuwe commerciële mogelijkheden die nieuwe technologie mogelijk maakt.

Referenties

Op verzoek kunnen wij o.a. de volgende referenties verschaffen:
 • Huidig Commercieel Directeur van één van de grootste financiële bedrijven in Nederland.
 • Interim IT-manager in financiële sector.
  (Voorheen IT directeur van een middelgroot financieel bedrijf)
 • Directeur van een kleinere uitgever.
Wij verstrekken namen en contact gegevens op verzoek na dit eerst met de betrokken mensen te hebben afgestemd.
Top Support
Hoge Rijndijk 1-10
3449 HA Woerden
085 876 95 02
info@topsupport.com